с цел издаване на Мултибри4и карта и получаване на маркетингова комуникация за промоции и отстъпки, ползвани чрез Мултибри4и карта.
 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МУЛТИБРИ4И КАРТА

Мултибри4и карта  дава  възможност  на всички  картодържатели да получават отстъпки при пазаруване в различни търговски обекти , супермаркети и бензиностанции  на партньори, с които „Бричка“ ЕООД е сключило договори за присъединяването им към Програмата „Мултибри4и карта“ („Програмата“). Информацията за партньорите, обектите и отстъпките, включени в Програмата, е на разположение в интернет страницата на дружеството на адрес  bri4ka.com

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МУЛТИБРИ4И КАРТА (УСЛОВИЯ)

За да получите Мултибри4и карта не трябва да плащате нищо. Ние я издаваме безплатно на всяко физическо лице над 18 години, независимо дали е клиент на „Бричка“ ЕООД или не. Издаването на Мултибри4и карта не е обвързано с покупка. Всеки притежател на Мултибри4и карта ще получава съобщения от „Бричка“ ЕООД относно промоции и отстъпки на продукти и услуги, предоставяни от „Бричка “ ЕООД или негови партньори по Програмата или поздравления от „Бричка“ ЕООД за официални празници, имени и рождени дни(„маркетингова комуникация“). Маркетинговата комуникация ще бъде осъществявана по телефон, e-mail, с текстови съобщения (SMS, Viber, WhatsApp, Facebook messenger и други приложения за комуникация), в социалните мрежи или интернет сайтове на трети лица. За да поддържаме Програмата „Мултибри4и карта“ атрактивна, да продължавате да ползвате промоциите и отстъпките и да разширяваме кръга на партньорите ни в нея, от които ще получавате отстъпки, преференции и промоционални предложения, ние следва да можем да Ви изпращаме съобщения и да осъществяваме маркетингова комуникация по посочените канали за комуникация по наш избор.  Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, а маркетинговата комуникация ще получавате директно от нас. На нашите партньори по Програмата ние предоставяме само номерата на картите и Вашите имена, за да Ви предоставят съответните отстъпки и/или преференции.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ (ЦЕЛ)

Ние не записваме Ваши лични данни върху картата. Тя се издава единствено с уникален идентификационен номер, посочен в края на тази декларация. Използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви изпращаме маркетингова комуникация и да поддържаме отношения с Вас – така ще научавате по лесен и достъпен начин за промоциите и отстъпките по Програмата. Също така комбинираме данните Ви с генерирания номер на картата, за да ги съхраняваме в наша защитена електронна база данни и ако поискате да се оттеглите от Програмата и да спрем да Ви пращаме маркетингова комуникация, да можем да отговорим на искането Ви.  

С настоящото заявявам, че съм съгласен да обработвате предоставените от мен лични данни при посочените Условия и Цел и декларирам, че данните са верни и пълни:

Име: …………………………………….
Фамилия: ………………………………
Мобилен телефон: ………………..

Потвърждавам, че съм запознат с Политика за поверителност на „Бричка“ ЕООД и ми е известно, че то е публикувано на уебсайта на „Бричка“ ЕООД www.bri4ka.com .

Известно ми е, че:

  • Мога по всяко време да оттегля съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и да поискам деактивиране на Мултибри4и карта чрез писмено изявление до “Бричка“ ЕООД по електронна поща на адрес bri4ka.com@gmail.com , в което посоча номера на картата
  • След оттегляне на съгласието ми за получаване на маркетингова комуникация, дори за един от посочените канали, Мултибри4и карта ще бъде деактивирана, няма да получавам повече маркетингова комуникация и няма да мога да ползвам повече отстъпки и/или преференции, включени в Програмата.
  • Оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основани на съгласието ми преди неговото оттегляне (в това число осъществяването на маркетингова комуникация). 

Дата…………………..                                                                                                          Подпис:………………….