Автопарк
Новини
Застраховки
Към магазина

Услуги

Декларация за съгласие за обработване на лични данни

Декларация за съгласие за обработване на личи данни с цел издаване на Мултибри4и карта и получаване на маркетингова комуникация за промоции и отстъпки, ползвани чрез Мултибри4и карта.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МУЛТИБРИ4И КАРТА

Мултибри4и карта дава възможност на всички картодържатели да получават отстъпки при пазаруване в различни търговски обекти , супермаркети и бензиностанции на партньори, с които „Бричка“ ЕООД е сключило договори за присъединяването им към Програмата „Мултибри4и карта“ („Програмата“). Информацията за партньорите, обектите и отстъпките, включени в Програмата, е на разположение в интернет страницата на дружеството на адрес bri4ka.com

УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МУЛТИБРИ4И КАРТА (УСЛОВИЯ)

За да получите Мултибри4и карта не трябва да плащате нищо. Ние я издаваме безплатно на всяко физическо лице над 18 години, независимо дали е клиент на „Бричка“ ЕООД или не. Издаването на Мултибри4и карта не е обвързано с покупка. Всеки притежател на Мултибри4и карта ще получава съобщения от „Бричка“ ЕООД относно промоции и отстъпки на продукти и услуги, предоставяни от „Бричка “ ЕООД или негови партньори по Програмата или поздравления от „Бричка“ ЕООД за официални празници, имени и рождени дни(„маркетингова комуникация“). Маркетинговата комуникация ще бъде осъществявана по телефон, e-mail, с текстови съобщения (SMS, Viber, WhatsApp, Facebook messenger и други приложения за комуникация), в социалните мрежи или интернет сайтове на трети лица. За да поддържаме Програмата „Мултибри4и карта“ атрактивна, да продължавате да ползвате промоциите и отстъпките и да разширяваме кръга на партньорите ни в нея, от които ще получавате отстъпки, преференции и промоционални предложения, ние следва да можем да Ви изпращаме съобщения и да осъществяваме маркетингова комуникация по посочените канали за комуникация по наш избор. Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, а маркетинговата комуникация ще получавате директно от нас. На нашите партньори по Програмата ние предоставяме само номерата на картите и Вашите имена, за да Ви предоставят съответните отстъпки и/или преференции.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ (ЦЕЛ)

Ние не записваме Ваши лични данни върху картата. Тя се издава единствено с уникален идентификационен номер, посочен в края на тази декларация. Използваме предоставените от Вас лични данни, за да Ви изпращаме маркетингова комуникация и да поддържаме отношения с Вас – така ще научавате по лесен и достъпен начин за промоциите и отстъпките по Програмата. Също така комбинираме данните Ви с генерирания номер на картата, за да ги съхраняваме в наша защитена електронна база данни и ако поискате да се оттеглите от Програмата и да спрем да Ви пращаме маркетингова комуникация, да можем да отговорим на искането Ви.

С настоящото заявявам, че съм съгласен да обработвате предоставените от мен лични данни при посочените Условия и Цел и декларирам, че данните са верни и пълни:

Име: …………………………………….
Фамилия: ………………………………
Мобилен телефон: ………………..

Потвърждавам, че съм запознат с Политика за поверителност на „Бричка“ ЕООД и ми е известно, че то е публикувано на уебсайта на „Бричка“ ЕООД www.bri4ka.com .

Известно ми е, че:

Мога по всяко време да оттегля съгласието си за получаване на маркетингова комуникация и да поискам деактивиране на Мултибри4и карта чрез писмено изявление до “Бричка“ ЕООД по електронна поща на адрес [email protected] , в което посоча номера на картата
След оттегляне на съгласието ми за получаване на маркетингова комуникация, дори за един от посочените канали, Мултибри4и карта ще бъде деактивирана, няма да получавам повече маркетингова комуникация и няма да мога да ползвам повече отстъпки и/или преференции, включени в Програмата.
Оттеглянето на съгласието ми не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни, основани на съгласието ми преди неговото оттегляне (в това число осъществяването на маркетингова комуникация).


Дата………………….. Подпис:………………….

Автомобилът е страст
cartcrossmenuarrow-up